Kā SIA DADSONS ir dibināts?

1997.gada 21. Janvarī tētis, viņa dēls Ed-Jan un vedekla Aija nodibināja SIA DADSONS kā meitas uzņēmumu firmai Dadson Trading B.V. Nīderlandē. Ed-Jan un Aija iemīlējās, apprecējās un nolēma dzīvot Latvijā. Labākais notikums Dadsons vēsturē 90. gadu beigās bija tas, ka darbu firmā uzsāka Aivars. Ed-Jan tētis 2000. gadā sasniedza 65. gadus vecumu un nolēma aiziet pensijā, pārtraucot holandiešu mātes uzņēmuma Dadson Trading darbību, kā arī pārtraucot sadarbību ar Austrumeiropu un ar Latvijas uzņēmumu Dadsons, jo Ed- Jan un Aijai nebija nodomu pamest skaisto Latviju. Tad Ed-Jan un Aivars atsāka Dadson darbību patstāvīgi un tas mūs aizveda līdz šodienas panākumiem. Tā kā esam iepazinuši caur mūsu darbu Austrumu un Rietumu kultūras, šo pieredzi varam pielietot Dadson uzņēmuma darbībā. Lai iegūtu vairāk informācijas lūdzu sazinieties ar mums! Gaidīsim Jūsu jautājumus! Ed-Jan un Aivars ar komandu!!